Baza Wiedzy: Server GIS
ArcGIS Server 9.2 - Zestawianie funkcjonalności oprogramowania
Wysłane przez Łukasz Chabudziński dnia 29-02-2008 11:03

 

Advanced

Standard

Basic

Uwagi

Zarządzanie Danymi

Skalowalny dostęp do Geobazy

X

X

X

 


Całościowe wsparcie Geobazy

X

X

X

 


Tworzenie Geobaz

X

X

X

 


Ładowanie danych przestrzennych do Geobaz

X

X

X

Ładowarki danych wektorowych i rastrowych

Zarządzanie Geobazą

X

X

X

 


Replikacja „one-way”

X

X

X

 


Replikacja „two-way”

X

X

X

 


Replikacja „check-in, check-out”

X

X

X

 


Eksport danych do różnych formatów

X

X

 


 


Obsługa wielu DBMS

X

X

X

Tylko w wersji Enterprise.

Wbudowany moduł DBMS

(wbudowana procedura DMBS)

X

X

X

Tylko poziom Workgroup zawiera Microsoft SQL Server Express.

Wbudowane ArcSDE

X

X

X

 

Obsługa nie ograniczonej liczby połączeń klientów typu Desktop.

X

X

X

Tylko w wersji Enterprise.

Obsługa max 10 połączeń typu Desktop

X

X

X

Wersja Workgroups albo Enterprise.

Nieograniczony rozmiar Geobazy.

X

X

X

Tylko w wersji Enterprise. W wersji Workgroups całkowity rozmiar danych w Geobazie ograniczony jest do 4 gb.

Obsługa platform wieloprocesorowych

X

X

X

Tylko w wersji Enterprise. W wersji Workgroups pojedynczy „socket” servera ograniczony jest do jedno lub dwu rdzeniowego procesora.

Wyświetlanie map

Obsługa map ArcGIS(plików Mxd)

X

X

 

 

Wykorzystanie zaawansowanego etykietowania Maplex

X

X

 

 

Projekcja w locie

X

X

 

 

Połączenie wielu serwisów mapowych w jednej aplikacji webowej

X

X

 

 

Dynamiczne dodawanie warstw do serwisów mapowych

X

X

 

 

Dynamiczne generowanie map 2D

X

X

 

 

Dynamiczne generowanie Globów 3D

X

X

 

 

Cache map 2D

X

X

 

 

Cache 3D Globes

X

X

 

 

Analizy przestrzenne

Struktura Geoprzetwarzania

X

X

 

 

Podstawowe narzędzia Geoprzetwarzania(194 narzędzi licencji ArcView)

X

X

 

Dodatkowe narzędzia są dostępne wraz z rozszerzeniami.

Kompletne narzędzia Geoprzetwarzania(284 narzędzi licencji ArcInfo)

X

 

 

Dodatkowe narzędzia są dostępne wraz z rozszerzeniami.

Podstawowe analizy

Wytnij

X

X

 

 

Przetnij

X

X

 

 

Sumuj

X

X

 

 

Bufor

X

X

 

 

Buforowanie wielopierścieniowe

X

X

 

 

Rozdziel

X

 

 

 

Usuń

X

 

 

 

Identyfikacja

X

 

 

 

Różnica symetryczna

X

 

 

 

Aktualizuj

X

 

 

 

Bliskość

X

 

 

 

Odległość między punktami

X

 

 

 

Częstotliwość

X

 

 

 

Generalizacja

Agreguj

X

X

 

 

Wygładź linię

X

 

 

 

Uprość linię

X

 

 

 

Eliminuj

X

 

 

 

Spatial Statistics Analysis

Average Nearest Neighbor

X

X

 

 

High/Low Clustering

X

X

 

 

Spatil Autocorrelation

X

X

 

 

Luster and Outlier Analyses

X

X

 

 

Hot Spot Analysis

X

X

 

 

Central Feature

X

X

 

 

Directional Distribution

X

X

 

 

Lineał Distribution Mean

X

X

 

 

Mean Center

X

X

 

 

Standard Distance

X

X

 

 

Calculate Areas

X

X

 

 

Internetowe serwisy GIS

Dostęp przez SOAP

X

X

X

 

Serwis Geodanych

X

X

X

 

Serwis Map

X

X

 

 

Serwis 3D Glob

X

X

 

 

Serwis WMS

X

X

 

 

Serwis KML

X

X

 

 

Serwis lokalizacji

X

X

 

 

Serwis Geoprzetwarzania

X

X

 

 

Serwis Mobilny

X

 

 

Tylko w wersji Enterprise.

Publikacja dla klientów

Tworzenie i publikacja aplikacji internetowych opartych o przeglądarkę

X

X

 

 

Publikowanie map dla użytkowania przez klientów ArcGIS

X

X

 

 

Publikacja serwisów Geoprzetwarzania

X

X

 

 

Publikowanie map klientom WMS

X

X

 

 

Publikowanie Globów klientom KML

X

X

 

 

Narzędzia do budowy i wprowadzania Mobilnych aplikacji

X

 

 

Tylko w wersji Enterprise.

Funkcjonalność Aplikacji Internetowych

Stałe przesuwanie i powiększanie

X

X

 

 

Interaktywne przesuwanie i powiększanie

X

X

 

 

Identyfikacja obiektów na mapie

X

X

 

 

Hyperlink do innych dokumentów, oparty o obiekt

X

X

 

 

Pomiar odległości

X

X

 

 

Podpowiedzi graficzne oparte o obiekt

X

X

 

 

Okno lupy

X

X

 

 

Mapa przeglądowa (widok)

X

X

 

 

Interaktywna strzałka północy

X

X

 

 

Narzędzie Znajdź Miejsce

X

X

 

 

Narzędzie Wyszukaj Adres

X

X

 

 

Narzędzie Wyszukaj po atrybutach

X

X

 

 

Narzędzie Wyszukaj atrybuty

X

X

 

 

Narzędzie Edycji

X

X

 

 

Podstawowe narzędzia Geoprzetwarzania(194 narzędzi licencji ArcView)

X

X

 

 

Kompletne narzędzia Geoprzetwarzania(284 narzędzi licencji ArcInfo)

X

 

 

 

Funkcjonalność edycyjna aplikacji internetowych

Równoczesna edycja Klasy Obiektów

X

 

 

 

Pojedyncza edycja oddzielnych wersji

X

 

 

 

Opcje cofnij/ponów

 

 

 

 

Zarządzanie wykrytymi konfliktami

X

 

 

 

Dociąganie do warstwy(wierzchołka, krawędzi, końca linii)

X

 

 

 

Dociąganie do nowych obiektów(wierzchołka, krawędzi, końca linii)

X

 

 

 

Ustawianie Tolerancji Dociągania i Selekcji Obiektów

X

 

 

 

Dociąganie po stronie aplikacji klienckiej

X

 

 

 

Dodawanie, przesuwanie usuwanie, kopiowanie i wklejanie obiektów

X

 

 

 

Dodawanie, przesuwanie i usuwanie lokalizacji wierzchołka Obiektu 

X

 

 

 

Łączenie obiektów

X

 

 

 

Podział obiektów

X

 

 

 

Określenie dokładnej pozycji X, Y

X

 

 

 

Wskaż i Kliknij Na Ekranie Digitalizując obiekty Punktowe, Liniowe i Poligonowe

X

 

 

 

Dodawanie i modyfikacja wartości atrybutów

X

 

 

 

Zarządzanie wartościami atrybutów poprzez definiowanie zasad(domen) 

X

 

 

 

Ograniczanie możliwości edycyjnych przez Administratora

X

 

 

 

Narzędzia Edycji Oparte na Dostosowanych Komponentach ArcObjects

X

 

 

 

Narzędzia deweloperskie

Elementy .NET Application Developer Framework

X

X

 

 

Elementy Java Application Developer Framework

X

X

 

 

Elementy Enterprise JavaBeans Application Developer Framework

X

 

 

 

Elementy Application Developer Framework dla .NET Compact Framework

X

 

 

Tylko w wersji Enterprise.

Integracja .NET IDE

X

X

 

Visual Studio 2005

Integracja Java IDE

X

X

 

Eclipse, Sun Java Studio Creator

Opcjonalne rozszerzenia 

Data Interoperability

X

X

 

 

Network Analyst

X

X

 

 

Spatial Analyst

X

 

 

 

3D Analyst

X

 

 

 


Komentarze (0)
Regulamin usług | Regulamin serwisu Oprogramowania Esri | Polityka prywatności
Witryna internetowa support.esri.pl, używa plików „cookies”.
Więcej informacji o używanych plikach „cookies”, ich zastosowaniu i sposobie ich modyfikacji, znajdziesz w dokumencie Polityka Cookies.


Help Desk Software by Kayako Fusion