Baza Wiedzy: Desktop GIS
Nowe narzędzie eliminuje konieczność użycia własnego kodu obliczającego geometrię w polach tabeli
Wysłane przez Łukasz Prażmo dnia 30-01-2008 10:18

        W ArcGIS Desktop 9.2, nowe narzędzie w ArcMap pozwala dokonywać obliczeń geometrii w tabelach atrybutów danych warstw obiektów. Narzędzie Oblicz Geometrię liczy długość, powierzchnię oraz współrzędne x,y. W poprzednich edycjach, operacja ta wykonywana była poprzez wpisanie kodu Visual Basic (VBA). Obecnie pola te mogą być tworzone przez prosty wybór polecenia z menu.
Geometria, która może być obliczana zależy od typu obiektów. Obiekty poligonowe mają więcej opcji: powierzchnia, obwód, współrzędna x centroidu i współrzędna y centroidu. Dla obiektów punktowych wybór jest mniejszy: współrzędna x i y punktu. Współrzędna x centroidu oraz wspołrzędna y mogą być obliczane dla obiektów liniowych i adnotacji. Długość obiektów liniowych również może być wyliczana.
Te obliczenia mają zastosowanie dla źródeł danych układach współrzędnych odwzorowanych, raczej niż dla danych w układach geograficznych. Dla źródeł danych w układzie współrzędnych geograficznych , takich jak: World Geodetic System (WGS) 1984 (tj. nieodowzorowanych), układ współrzędnych odwzorowanych ramki danych może być wykorzystany do obliczeń.


1. Aby użyć tego narzędzia, najpierw dodaj pole w tabeli atrybutów dla danej warstwy, w którym będą przechowywane wyniki obliczeń. Dla dokładniejszych wyników, ustaw typ pola jako podwójne.
2. Przejdź do Oblicz Geometrię klikając prawym klawiszem myszki w nagłówek nowo utworzonego pola i wybierz Oblicz Geometrię z menu kontekstowego.
3. W oknie dialogowym Oblicz Geometrię, z rozwijalnej listy obok Właściwości wskaż co chcesz obliczyć. Ustaw układ współrzędnych taki jaki ma źródło danych albo ramka danych i wybierz jednostki.
4. Kliknij OK. Pole wypełni się nowo obliczonymi wartościami.
Jeśli geometria wymagana jest tylko dla wybranych rekordów tabeli atrybutów, dokonaj ich selekcji przed użyciem Oblicz Geometrię, wtedy narzędzie wyliczy wartości tylko dla tych rekordów.


Komentarze (0)
Regulamin usług | Regulamin serwisu Oprogramowania Esri | Polityka prywatności
Witryna internetowa support.esri.pl, używa plików „cookies”.
Więcej informacji o używanych plikach „cookies”, ich zastosowaniu i sposobie ich modyfikacji, znajdziesz w dokumencie Polityka Cookies.


Help Desk Software by Kayako Fusion