Aktualności
Sep
22
Nowa lokalizacja zasobów technicznych
Wysłane przez Grzegorz Głowacki dnia 22-09-2020 09:39

Zmieniliśmy miejsce udostępniania zasobów technicznych publikowanych do tej pory w serwisie support.esri.pl. Artykuły bazy wiedzy, poradniki krok po kroku oraz pakiety lokalizujące oprogramowanie dostępne są pod adresem

https://www.esri.pl/pomoc-techniczna/baza-wiedzy/


Więcej »Mar
2
Nowy system wsparcia technicznego dla produktów standardowych Esri
Wysłane przez Grzegorz Głowacki dnia 02-03-2020 08:05

Z dniem 2 marca funkcjonalność systemu support.esri.pl została ograniczona do możliwości wglądu w archiwalne zgłoszenia. Od tego dnia wszelkie problemy techniczne wynikłe w czasie użytkowania standardowych narzędzi Esri (ArcGIS Desktop, ArcGIS PRO, ArcGIS Enterprise itp) należy zgłaszać za pośrednictwem systemu https://my.esri.com. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w tym systemie postępuj zgodnie z instrukcją Tworzenie konta globalnego w serwisie my.esri.com. Jeśli masz już konto w my.esri.com przeczytaj jak złożyć wniosek o przyznanie dostępu i nadanie odpowiednich uprawnień.

Jeśli Twoje konto w systemie https://my.esri.com jest już poprawnie połączone z organizacją oraz posiadasz uprawnienia do zgłaszania problemów technicznych, postępuj zgodnie z instrukcją opisaną w Procedurze zgłaszania problemów za pośrednictwem my.esri.com.

 

Sposób zgłaszania problemów związanych z użytkowaniem rozwiązań wdrożonych przez Esri Polska pozostaje bez zmian.


Więcej »Jan
15

Koniec wsparcia dla systemów operacyjnych Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.

 

Od 14 stycznia 2020, firma Microsoft kończy wsparcie techniczne dla systemów operacyjnych Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.
W związku z powyższym, firma Esri Inc. również nie będzie wspierać tych systemów operacyjnych w swoich produktach.

Jeśli oprogramownie Esri zostało zainstalowane na którymś z tych systemów, zalecana jest jak najszybsza aktualizacja systemu operacyjnego do nowszej wersji (Windows 10 lub nowsze wersje Windows Server, jak Windows Server 2016 lub Windows Server 2019). Korzystanie z oprogramowania Esri po 14 stycznia 2020, na systemach operacyjnych Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2 jest w dalszym ciągu możliwe i dozwolone, jednak nie będzie objęte wsparciem technicznym. Oznacza to, że w momencie napotkania błędów/usterek związanych z systemem operacyjnym, nie będą one naprawiane przez firmę Esri Inc.

Powyższe informacje zapisane są w dokumencie Deprecated Features - Year-End 2018 oraz na stronie producenta: https://support.esri.com/en/technical-article/000017062

Przed instalacją oprogramowania upewnij się, że posiadasz system operacyjny wspierany przez oprogramowanie Esri ArcGIS. Listę wspieranych systemów operacyjnych znajdziesz w dokumentacji technicznej online lub offline, dołączonej do kopii oprogramowania.

Obowiązujące dokumenty techniczne i listy wspieranych systemów operacyjnych dla aplikacji Esri typu Desktop dostępne są tutaj:

https://support.esri.com/en/technical-article/000018676?

https://desktop.arcgis.com/en/system-requirements/latest/arcgis-desktop-system-requirements.htm

 

Obowiązujące dokumenty techniczne i listy wspieranych systemów operacyjnych dla aplikacji Esri typu Enterprise (Portal, Server) dostępne są tutaj:

https://support.esri.com/en/technical-article/000018679?

https://enterprise.arcgis.com/en/system-requirements/latest/windows/arcgis-enterprise-builder-system-req.htm


Więcej »Oct
29

ArcGIS Server Security Update 2 Patch

Podumowanie

Łatka bezpieczeństwa usuwa wiele luk w zabezpieczeniach znalezionych w ArcGIS Server. Esri zaleca, aby wszyscy klienci korzystający z ArcGIS Server 10.7.1, 10.6.1, 10.5.1 i 10.4.1 zainstalowali tę poprawkę.

 

Opis

 Esri® ogłasza poprawkę ArcGIS Server Security 2019 Update 2 Patch. Esri zaleca, aby wszyscy klienci korzystający z ArcGIS Server 10.7.1, 10.6.1, 10.5.1 i 10.4.1 stosowali tę poprawkę. Ten dodatek dotyczy w szczególności problemów wymienionych poniżej w punkcie " Błędy rozwiązane przez łatkę".

 

Uwaga: Ten dodatek zabezpieczający ma charakter zbiorczy i zawiera szereg poprawek związanych z bezpieczeństwem oraz niezwiązanych z bezpieczeństwem z wcześniejszych poprawek, które są również wymienione poniżej w punkcie "Błędy rozwiązane przez łatkę".

 

Błędy rozwiązane przez Łatkę

Lista błędów rozwiązanych przez łatkę znajduje się na stronie https://support.esri.com/en/download/7745  w sekcji "Issues addressed with this patch"


Instalacja łatki w systemie Windows

Kroki instalacji:

ArcGIS Server musi być zainstalowany na maszynie przed tą poprawką.

1. Pobierz odpowiedni plik do lokalizacji innej niż lokalizacja instalacji ArcGIS. Lista plików znajduje się na stronie  https://support.esri.com/en/download/7745  w sekcji "Installing this patch on Windows"

2. Upewnij się, że masz uprawnienia z dostępem do zapisu w lokalizacji z komponentami ArcGIS.

3. Kliknij dwa razy na łatkę ArcGIS-<Version>-S-SEC2019U2-Patch.msp w celu rozpoczęcia instalacji.

UWAGA: Jeśli podwójne kliknięcie nie uruchomi procesu instalacji, możesz ją wywołać poprzez wpisanie poniższej komendy w wierszu poleceń:

msiexec.exe /p [location of Patch]\ArcGIS-<Version>-S-SEC2019U2-Patch.msp

 

Instalacja łatki w systemie Linux

Kroki instalacji:

Dokonaj poniższych kroków jako właściciel instalacji ArcGIS. Właścicielem instalacji ArcGIS jest właściciel folderu arcgis.

ArcGIS Server musi być zainstalowany na maszynie przed tą poprawką.

1. Pobierz odpowiedni plik do lokalizacji innej niż lokalizacja instalacji ArcGIS. Lista plików znajduje się na stronie  https://support.esri.com/en/download/7745  w sekcji "Installing this patch on Linux"

2. Upewnij się, że masz uprawnienia z dostępem do zapisu w lokalizacji z komponentami ArcGIS oraz że nikt obecnie nie używa ArcGIS.

3. Rozpakuj plik .tar poprzez:

% tar -xvf ArcGIS-<Version>-S-SEC2019U2-Patch-linux.tar

4. Rozpocznij instalację poprzez napisanie:

 % ./applypatch

Spowoduje to uruchomienie okna dialogowego dla procedury instalacji opartej na menu. Domyślne zaznaczenia są odnotowywane w nawiasach ( ). Aby zakończyć procedurę instalacji, w dowolnym momencie wpisz 'q'.

 

Odinstalowanie łatki z system Windows

W celu odinstalowania łatki, otwórz Panel sterowania i przejdź do Odinstaluj program. Kliknij w Wyświetl zainstalowane aktualizacje (lewy – górny róg okna). Wybierz łatkę z listy zainstalowanych programów i kliknij Odinstaluj.

 

Odinstalowanie łatki z system Linux

Odinstalowanie tej poprawki jest dostępne tylko w wersji 10.5.1 i wyższej. Aby usunąć tę poprawkę, przejdź do katalogu /tmp i uruchom następujący skrypt jako właściciel instalacji ArcGIS:

./patchremove

Uwaga: Usunąć można tylko poprawkę, która została zainstalowana najpóźniej.

Zrestartuj usługi ArcGIS Servera

 

Aktualizacje łatki

Sprawdź cyklicznie stronę Łatki i Paczki serwisów w celu dostępności nowych aktualizacji. Informacje o łatce będą tam udostępnione.

 

Jak zidentyfikować zainstalowane produkty ArcGIS

W celu pozyskania informacji o produktach ArcGIS zainstalowanych na komputerze, wybierz odpowiednią wersję PatchFinder i uruchom z lokalnej maszyny. Aplikacja wylistuje wszystkie elementy ArcGIS, poprawki oraz łatki.

PatchFinder for Windows

PatchFinder for Linux/Unix

 

Pomoc

W przypadku problemów z instalacją łatki skontaktuj się ze wsparciem technicznym Esri (telefon Esri Polska: +48 22 749 87 29).


Więcej »Aug
5

ArcGIS (Desktop, Engine, Server) Microsoft ( R ) Windows ( R ) June 2019 Security Update Compatibility Patch

Podsumowanie

Poprawka rozwiązuje problem publikacji serwisów posiadających symbolizację punktową (ang. character marker symbology). Dotyczy to aplikacji ArcMap, z której usługi są zamieszczane na: ArcGIS Server, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online. Problem ten pojawia się po aktualizacji systemu firmy Microsoft z czerwca 2019r. Poprawka powinna zostać zainstalowana na maszynach, na których znajdują się:  aplikacja ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine oraz ArcGIS Server.

 

Opis

Esri udostępnia łatkę dla aktualizacji ustawień bezpieczeństwa Microsoft Windows z czerwca 2019r. (ArcGIS (Desktop, Engine, Server) Microsoft® Windows® June 2019 Security Update Compatibility Patch). W tym okresie firma Microsoft zaimplementowała zmiany swojego oprogramowania, które przeprowadza dodatkowe kontrole rekordów w plikach EMF. Proces publikacji z aplikacji ArcMap wykorzystuje pliki EMF do transportu symbolizacji. Konwersja tych symboli używa funkcji Microsoft GDI, które zostały zmodyfikowane poprzez czerwcową aktualizację, co powoduje błędy w procesie. Poprawka ta rozwiązuje problem poprzez implementacje restrykcyjnych standardów w tworzeniu tych plików wewnątrz struktur ArcGIS Desktop. Objawy tego problemu ujawniają się, jako brak możliwości wyświetlenia zaawansowanych symboli w aplikacjach ArcGIS Runtime. Poprawka musi być zainstalowana na maszynie klienta, gdzie działa ArcGIS Engine lub ArcGIS Desktop, a także na maszynach z działającą usługą ArcGIS Server. Kwestie, które są rozwiązane przez powyższe narzędzie, wylistowane poniżej Błędy rozwiązane przez Łatkę.

 

Błędy rozwiązane przez Łatkę

BUG – 000123406. Podczas gdy właściwość zaawansowanych symboli (returnAdvancedSymbols property) jest włączona, a Windows na maszynie hostującej ma aktualizację warunków bezpieczeństwa z czerwca 2019 lub późniejszą, w informacji usługi obiektowej (drawingInfo) nie ma notki o grafice symbolu punktowego (markerGraphics information). To powoduje błąd w renderowaniu danych punktowych w aplikacjach ArcGIS (Collector, Explorer, ArcGIS Runtime).

 

Instalacja łatki w systemie Windows

Kroki instalacji:

Poprawka powinna zostać zainstalowana na wszystkich maszynach z aplikacją ArcGIS Server, które współuczestniczą w site-cie ArcGIS Server.

Wylistowane w tabeli produkty ArcGIS muszą być znajdować się na maszynie, zanim zostanie zainstalowana poprawka. Każda z nich jest dedykowana konkretnym produktom ArcGIS. W celu pozyskania informacji, które komponenty znajdują się w systemie, proszę sprawdzić w sekcji: Jak zidentyfikować zainstalowane produkty ArcGIS. Esri rekomenduje instalację łatki dla każdego produktu, figurującego w systemie.

1. Pobierz odpowiedni plik do lokalizacji innej niż lokalizacja instalacji ArcGIS. Lista plików znajduje się na stronie https://support.esri.com/en/download/7726#bugs w sekcji "Installing this patch on Windows"

2. Upewnij się, że masz uprawnienia z dostępem do zapisu w lokalizacji z komponentami ArcGIS.

3. Kliknij dwa razy na łatkę ArcGIS <wersja><produkt>-<symbol>-Patch.msp w celu rozpoczęcia instalacji.

UWAGA: Jeśli podwójne kliknięcie nie uruchomi procesu instalacji, możesz ją wywołać poprzez wpisanie poniższej komendy w wierszu poleceń:

msiexec.exe /p [location of Patch]\ArcGIS-<Version>-<Product>MWJUN2019SUC-Patch.msp

 

Odinstalowanie łatki z system Windows

W celu odinstalowania łatki, otwórz Panel sterowania i przejdź do Odinstaluj program. Kliknij w Wyświetl zainstalowane aktualizacje (lewy – górny róg okna). Wybierz łatkę z listy zainstalowanych programów i kliknij Odinstaluj.

 

Aktualizacje łatki

Sprawdź cyklicznie stronę Łatki i Paczki serwisów w celu dostępności nowych aktualizacji. Informacje o łatce będą tam udostępnione.

 

Jak zidentyfikować zainstalowane produkty ArcGIS

W celu pozyskania informacji o produktach ArcGIS zainstalowanych na komputerze, wybierz odpowiednią wersję PatchFinder i uruchom z lokalnej maszyny. Aplikacja wylistuje wszystkie elementy ArcGIS, poprawki oraz łatki.

PatchFinder for Windows

PatchFinder for Linux/Unix

 

Pomoc

W przypadku problemów z instalacją łatki skontaktuj się ze wsparciem technicznym Esri (telefon Esri Polska: +48 22 749 87 29).


Więcej »
Regulamin usług | Regulamin serwisu Oprogramowania Esri | Polityka prywatności
Witryna internetowa support.esri.pl, używa plików „cookies”.
Więcej informacji o używanych plikach „cookies”, ich zastosowaniu i sposobie ich modyfikacji, znajdziesz w dokumencie Polityka Cookies.


Help Desk Software by Kayako Fusion